เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งบนสุดสำหรับ BESS

  • Top mounted air conditioner for BESS

    เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งบนสุดสำหรับ BESS

    เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งบนสุด BlackShields EC Series ได้รับการออกแบบให้เป็นโซลูชันการควบคุมสภาพอากาศสำหรับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) เมื่อพิจารณาถึงคำขอควบคุมความร้อนสำหรับแบตเตอรี่และโครงสร้างของภาชนะเก็บพลังงาน เครื่องปรับอากาศได้รับการออกแบบให้เป็นโซลูชันการควบคุมสภาพอากาศที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้างติดตั้งด้านบน การไหลของอากาศขนาดใหญ่ และการจ่ายอากาศจากด้านบนของภาชนะ