เครื่องปรับอากาศ Monoblock สำหรับ BESS

  • Monoblock Air conditioenr for BESS

    เครื่องปรับอากาศ Monoblock สำหรับ BESS

    เครื่องปรับอากาศโมโนบล็อกรุ่น BlackShields EC ได้รับการออกแบบให้เป็นโซลูชันการควบคุมสภาพอากาศสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน เมื่อพิจารณาถึงคำขอควบคุมความร้อนสำหรับแบตเตอรี่และโครงสร้างของถังเก็บพลังงาน เครื่องปรับอากาศได้รับการออกแบบให้เป็นโซลูชันการควบคุมสภาพอากาศที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้างแบบโมโนบล็อก การไหลของอากาศขนาดใหญ่ และการจ่ายอากาศด้านบน