โซลูชันการควบคุมสภาพอากาศสำหรับBESS

โซลูชันการระบายความร้อนที่แตกต่างกันสำหรับBESS
ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันมีคำขอระบายความร้อนที่แตกต่างกัน BlackShields นำเสนอโซลูชั่นการระบายความร้อนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ

เครื่องปรับอากาศแบบตู้สำหรับระบายความร้อนด้วยแบตเตอรี่

2Different-cooling-solutions-for-BESS

 

เครื่องปรับอากาศแบบโมโนบล็อกสำหรับระบายความร้อนด้วยแบตเตอรี่

4Mono-block-air-conditioner-for-battery-cooling

 

เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งบนสำหรับระบายความร้อนด้วยแบตเตอรี่

5Top-mounted-air-conditioner-for-battery-cooling3

 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับ PCS

6HeatexchangerforPCS

 

 

 

 

 


เวลาที่โพสต์: 26 มี.ค. - 2564